Reklamacje i zwroty

Data opublikowania:

Zwroty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni roboczych.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Zwracany lub wymieniany towar musi być nowy, bez oznak użytkowania.

W celu dokonania zwrotu towaru, prosimy wypełnić Formularz Wymiany/Zwrotu, zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać go wraz z oryginałem paragonu lub faktury oraz towarem na niżej podany adres:

BAUSTER Łukasz Chlebda
ul. Zacisze 136
32-447 Siepraw

Po otrzymaniu przesyłki poinformujemy Cię o szczegółach dotyczących zwrotu Towaru lub jego wymianie. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sklep BAUSTER kompletnej przesyłki z towarem. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w Formularzu Wymiany/Zwrotu.


Reklamacje

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fabrycznych lub niezgodności towaru z zamówieniem.

W celu dokonania reklamacji towaru, prosimy wypełnić Formularz Reklamacji i wysłać go wraz z oryginałem paragonu lub faktury oraz towarem na niżej podany adres:

BAUSTER Łukasz Chlebda
ul. Zacisze 136
32-447 Siepraw

Po otrzymaniu przesyłki poinformujemy Cię o szczegółach dotyczących reklamacji towaru. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep BAUSTER przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep BAUSTER zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.