Recykling sprzętu elektrycznego

z dnia

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz.1688):

Użytkownik sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Przy zakupie sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Sklepie Internetowym Bauster:

Klient ma możliwość oddania starego (zużytego) sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ilości nie większej niż zakupiony nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju, dostarczając go na własny koszt na adres:

BAUSTER Łukasz Chlebda
ul. Zacisze 136
32-447 Siepraw


Informacje o innych działających na terenie danej gminy punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych podane są przez urząd gminy: na stronie internetowej danego urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku, dostępnym do pobrania poniżej.