Prawo do odstąpienia od umowy

z dnia

Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni roboczych bez podawania przyczyny. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Zwracany towar musi być nowy, bez oznak użytkowania.

W celu dokonania zwrotu towaru, prosimy wypełnić Formularz Wymiany/Zwrotu, zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać go wraz z oryginałem paragonu lub faktury oraz towarem na niżej podany adres:

BAUSTER Łukasz Chlebda
ul. Zacisze 136
32-447 Siepraw

Po otrzymaniu przesyłki poinformujemy Cię o szczegółach dotyczących zwrotu Towaru. Zwrot należności za odesłany produkt nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sklep BAUSTER kompletnej przesyłki z towarem. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w Formularzu Wymiany/Zwrotu.