KOMAREP

Kod produktu: 7376
KOMAREP
Cena 8,88 PLN / szt
Ilość opinii: 0
zawartość substancji biologicznie czynnych: 19,5% N,N-dietylo-m-toluamid (19,5 g/100 g). Preparat w postaci aerozolu, skutecznie odstrasza komary i kleszcze od osiadania na narażonych na ukąszenie częściach ciała. Zabezpiecza przed ukąszeniem komara do 4 godz. od zastosowania; do 2,5 godz. od zastosowania całkowicie zabezpiecza przed atakiem kleszczy. okres ważności: 3 lata dostępne opakowania: 90 ml H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H319 Dz
Dostępność Niedostępny
Dodaj do ulubionych
Zapytaj o towar
Poleć znajomemu

zawartość substancji biologicznie czynnych: 19,5% N,N-dietylo-m-toluamid (19,5 g/100 g). Preparat w postaci aerozolu, skutecznie odstrasza komary i kleszcze od osiadania na narażonych na ukąszenie częściach ciała. Zabezpiecza przed ukąszeniem komara do 4 godz. od zastosowania; do 2,5 godz. od zastosowania całkowicie zabezpiecza przed atakiem kleszczy.
okres ważności: 3 lata

dostępne opakowania: 90 ml

 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.

Produkt biobójczy – należy używać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Kod produktu
7376

LastViewed

/5
Dostępność:

Powiadom o dostępności

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe *

Zapytaj o towar

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Poleć produkt znajomemu

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe